Het dragen van mondmaskers is niet langer verplicht in onze praktijk. 
Wel vragen we je een masker te dragen wanneer je verkoudheidsklachten hebt. 

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt. 

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Praktijk Lux kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie op de website. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. 

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. 

Praktijk Lux heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. 

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van de website. Praktijk Lux draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. 

Beweringen en opinies, zoals dit tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van Praktijk Lux, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Praktijk Lux in het algemeen. 

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, eigendom van Praktijk Lux en is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van Praktijk Lux voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Lux (info@praktijklux.be). Mocht deze website onverwachts informatie bevatten waarop auteursrechten van een derde berusten, neem dan contact op met Praktijk Lux via hogervermeld e-mailadres. 

Praktijk Lux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door Praktijk Lux op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. 

De volledige inhoud op deze website (links inbegrepen) wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven. 

 

E-mail disclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen.