Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme

Opening Hours : Monday to Saturday - 8am to 9pm
  Contact : +1-800-654-3210

Verloskunde

Voor de opvolging van uw zwangerschap kan u bij ons steeds terecht.

Wij zien u graag een eerste keer rond de 8ste zwangerschapsweek. Op dat moment kunnen wij vaak reeds echografisch het hartje zien kloppen. Om deze afspraak vast te leggen, belt u best op het moment dat u zelf weet dat u zwanger bent. Hiervoor maken wij graag op korte termijn tijd vrij, ook als de online-afspraken volzet zijn.

De gynaecologen volgen uw zwangerschap op, samen met de vroedvrouw of uw huisarts. Alle bevallingen vinden plaats in UZ Leuven. Wij werken dan ook volgens hun richtlijnen. U krijgt tijdens het verloop van uw zwangerschap hun brochures mee.

De gynaecologen trachten bij elke bevalling aanwezig te zijn. Indien zij beiden verhinderd zijn, wordt uw bevalling begeleid door het staflid van de dienst Verloskunde, die op dat moment van wacht is.

Hieronder vindt u wat meer informatie over het praktische verloop van de begeleiding bij een normaal verlopende zwangerschap.

  • Tot 36 weken zien we u graag maandelijks voor een controle.
8 weken Opstarten zwangerschapsdossier
Vaginale echografie ter bevestiging van de zwangerschap
Bespreking zwangerschapsopvolging en vastleggen van alle afspraken
Informatie rond zwangerschapscursussen, BFHI
Opgelet! Dit is een extra echografie die niet terugbetaald is door de mutualiteit. U kiest dus zelf of u deze al dan niet wenst.
12 weken 1e trimester echografie met, indien gewenst, screening naar genetische afwijkingen (zoals syndroom van Down). Dit kan via een gecombineerde kansberekening (zogenaamde nekplooimeting) of door een DNA-test (NIPT).
16 weken Standaard zwangerschapscontrole (gewicht, bloeddruk, urinekultuur, groei en harttonen baby, algemeen welbevinden)
20 weken 2de trimester echografie: uitgebreid nazicht van de baby
24 weken Standaard zwangerschapscontrole
Suikertest ter opsporing van zwangerschapsdiabetes
Informatie over kraamgeld, erkenning, kraamzorg, vroedvrouwenzorg, voeding baby
28 weken Standaard zwangerschapscontrole
Informatie over vaccinatie voor kinkhoest in de zwangerschap
32 weken 3de trimester echografie: opvolging van de groei van uw baby en nazicht ligging
36 weken Standaard zwangerschapscontrole
Screening naar streptokokken (GBS)
Controle ligging van de baby
  • Vanaf 37 weken wordt er wekelijks een controle gepland, afwisselend bij de gynaecologe en de vroedvrouw/uw huisarts.
  • Vanaf de 40ste zwangerschapsweek zal er meermaals per week een foetale monitoring worden gepland waarbij gedurende 40 minuten de harttonen van uw baby worden geregistreerd.
  • Ongeveer 6-8 weken na de bevalling ziet de gynaecologe u graag terug voor een postnataal nazicht. U kunt hiervoor best al tijdens de zwangerschap een afspraak vastleggen.

Zorg er bij elke consultatie voor dat u steeds uw zwangerschapsboekje, uw identiteitskaart en enkele KLEEFBRIEFJES van de mutualiteit meebrengt.

Gezien de concentratie en rust die de onderzoeken vergen, vragen wij u om u tijdens de consultaties door maximaal 1 persoon te laten vergezellen. Dit geldt met nadruk voor de uitgebreide echografieën op 12, 20 en 30 weken. Dank voor uw begrip.

Het is niet toegestaan om tijdens de consultatie/echografie te filmen.