Het dragen van mondmaskers is niet langer verplicht in onze praktijk. 
Wel vragen we je een masker te dragen wanneer je verkoudheidsklachten hebt. 

Verloskunde

“Lux” is de Latijnse benaming voor licht, vrij vertaald levenslicht. We vinden het als verloskundigen en vroedvrouwen een voorrecht het ongeboren kind in onze handen het levenslicht te laten zien. Wij gidsen u graag doorheen deze negen intense maanden.

In onze praktijk bieden wij een gecombineerde opvolging aan van uw zwangerschap waarbij de medische opvolging door onze verloskundigen Dr. Hanani Pienaar en Dr. Sarah Deckers wordt afgewisseld met een vroedkundige opvolging bij onze vroedvrouwen Barbara Quintelier, Melissa Kemps, Leila Rchaidia en Britte Kanters. Deze alternerende opvolging zorgt ervoor dat alle aspecten van de zwangerschap worden belicht. En dit geheel in lijn met het geïntegreerd prenataal zorgpad waarbij de samenwerking tussen alle zorgpartners centraal staat. Op deze manier streven we naar een persoonlijke begeleiding op basis van actuele verloskunde dewelke wordt onderbouwd met grondige echografische screening.

Een gecombineerde opvolging met uw eigen vroedvrouw of huisarts is uiteraard ook steeds mogelijk.

Dr. Pienaar en Dr. Deckers zijn exclusief verbonden aan de UZ Leuven en werken dan ook volgens hun richtlijnen. Alle bevallingen vinden plaats in het bevallingskwartier van de UZ Leuven campus Gasthuisberg. Beide dokters doen hun uiterste best bij uw bevalling aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn, wordt uw bevalling begeleid door het staflid van de dienst Verloskunde/Gynaecologie die op dat moment voor de verloskamer verantwoordelijk is.

Ook na de bevalling trachten wij de continuïteit van zorg verder te zetten: onze vroedvrouwen doen hun uiterste best om ook na de bevalling de zorg aan huis op zich te nemen.

Overzicht zwangerschapsopvolging

4

weken

Bij een positieve zwangerschapstest maakt u een afspraak bij uw huisarts voor een eerste (nuchtere) bloedname. Op dat moment neemt u zo snel mogelijk met onze praktijk telefonisch contact op om een eerste controle bij ons in te plannen.

8-9

weken

Vroedvrouw of gynaecoloog

 • Intake raadpleging
 • Echografie ter bevestiging van de zwangerschap
 • Opstarten van het zwangerschapsdossier en risico-inschatting van uw zwangerschap
 • Info over prenatale screening (NIPT)
 • Aanvullende bloedname indien nodig
 • Zorgplan
 • Kinderopvang
 • Bespreken van:
  • Veranderingen in de zwangerschap (lichamelijk en emotioneel)
  • Voeding en medicatie
  • Belang van lichaamsbeweging in zwangerschap
  • Levensstijl (roken, drugs, alcohol)
  • Seksualiteit in de zwangerschap
12

weken

Vroedvrouw

 • Afname van de NIPT bloedname en aanvullende bloedname zo nodig
 • Urinecultuur
 • Aandacht voor mentaal welbevinden en sociale contex
12-14

weken

Gynaecoloog

 • 1e trimester echografie: structureel nazicht van uw baby
16-17

weken

Vroedvrouw

 • Controle gewicht, bloeddruk, groei baarmoeder, harttonen baby
 • Algemeen welbevinden
 • Bespreken van:
  • Prenatale voorbereidingssessies
  • Lichamelijke en emotionele veranderingen zwangerschap
  • Kinderopvang
  • Voeding
  • Postnatale zorg:
   • Vroedvrouw
   • Kraamzorg
  • Info Glucose Challenge test op 24 weken
20-22

weken

Gynaecoloog

 • 2e trimester echografie: uitgebreid structureel nazicht van uw baby
24-25

weken

Vroedvrouw

28

weken

Vroedvrouw (gynaecoloog op indicatie)

 • Controle gewicht, bloeddruk, urine, groei baarmoeder, harttonen baby
 • Algemeen welbevinden
 • Vragen rond arbeid en bevalling, geboorteplan opstellen
 • Info kinkhoestvaccin
30-32

weken

Gynaecoloog

 • 3e trimesterechografie: beperkt structureel nazicht en controle van de groei van uw baby
36

weken

Vroedvrouw

 • Controle gewicht, bloeddruk, urine, groei baarmoeder, harttonen baby
 • Algemeen welbevinden
 • Screening naar streptococcen (GBS)
 • Controle ligging van uw baby
37

weken

Vanaf 37 weken wordt er wekelijks een controle gepland, afwisselend bij uw gynaecoloog en vroedvrouw.

  40

  weken

  Vanaf de 40ste zwangerschapsweek zal er regelmatig een foetale monitor worden gepland waarbij gedurende een half uur de harttonen van uw baby worden geregistreerd.

   na

   bevalling

   Ongeveer 6-8 weken na de bevalling ziet uw gynaecoloog u graag terug voor een postnataal nazicht. U kunt hiervoor best al tijdens de zwangerschap een afspraak vastleggen.

    belangrijk

    Uiteraard is er tijdens elke consultatie ruimte voor vragen en bezorgdheden.

    Bij de uitgebreide screeningsechografieën op 12, 20 en 32 weken zwangerschap vragen wij om geen kinderen/ouders/meters/peters/broers/zussen/… mee te brengen, gezien de concentratie en rust die het onderzoek vergt. Uw partner is uiteraard altijd welkom. Dank voor uw begrip.

    Zorg ervoor dat u steeds uw zwangerschapsboekje en 5 kleefbriefjes van de mutualiteit meebrengt als u op consultatie komt.

     Enkele topics uitgelicht

     Zwangerschapswens

     Wij raden een preventieve controle aan wanneer u zwanger wenst te worden om uw zwangerschap zo goed mogelijk voor te bereiden. Tijdens deze consultatie overlopen we uw medische voorgeschiedenis. We voeren een klinisch en echografisch onderzoek uit, er wordt een uitstrijkje afgenomen indien nodig. We bieden u preconceptie advies aan bestaande uit het bespreken van uw cyclus en de opstart van zwangerschapsvitaminen. Verder plannen we een nuchtere oriënterende bloedname om eventuele bijkomende onderzoeken of vaccinaties tijdig te voorzien. Tot slot maken we een risico-inschatting van uw zwangerschap en verwijzen we u zo nodig door naar UZ Leuven. Indien u ongepland zwanger bent, is het uiteraard steeds mogelijk al het bovenstaande te bespreken tijdens uw eerste consultatie.

     Zwangerschapsopvolging

     Bent u zwanger? Eerst en vooral: proficiat!

     Bij een positieve zwangerschapstest contacteert u best zo snel mogelijk uw huisarts voor een nuchtere bloedafname ter bevestiging van de zwangerschap. Verder contacteert u ons ook best zo snel mogelijk om uw eerste zwangerschapscontrole in te plannen. Deze intake raadpleging vindt meestal plaats bij de vroedvrouw en wordt ingepland wanneer u 8 à 9 weken zwanger bent. Voor uw verdere zwangerschapscontroles kan u zowel bij Dr. Pienaar als bij Dr. Deckers terecht. Beide gynaecologen zijn exclusief verbonden aan UZ Leuven. Onze filosofie sluit aan bij het geïntegreerd prenataal zorgpad waarbij de samenwerking tussen alle zorgpartners centraal staat. Op deze manier streven we naar een persoonlijke begeleiding op basis van actuele verloskunde dewelke wordt onderbouwd met grondige echografische opvolging. 

     Bevalling

     Gezien het onvoorspelbare karakter van verloskunde is een bevalling in het ziekenhuis veruit de veiligste optie. Dit draagt dan ook onze absolute voorkeur. Al onze bevallingen vinden exclusief plaats in het bevallingskwartier van de UZ Leuven campus Gasthuisberg waarbij Dr. Pienaar en Dr. Deckers steeds maximale inspanningen leveren om zelf bij de bevalling aanwezig te zijn. Bij controles in het ziekenhuis worden zij op de hoogte gesteld, zo houden zij steeds het overzicht over uw dossier. Wij nemen ook graag de tijd om uw geboorteplan met u te bespreken indien u dit wenst. Een gezonde mama en een gezonde baby zijn onze allerbelangrijkste prioriteit bij de begeleiding van arbeid en bevalling.

     Opvolging na de bevalling

     Indien u geen klachten of problemen ondervindt, wordt een postnatale controle gepland 6 à 8 weken na de bevalling. Zo nodig, of indien u dit wenst, kunnen extra controles voorzien worden. Verder kan u ook steeds beroep doen op uw vroedvrouw thuis. Door een nauwe samenwerking en vlotte wederzijdse communicatie tussen alle zorgpartners kunnen eventuele problemen snel onderschept en aangepakt worden.

     Problemen

     Bij dringende problemen tijdens de zwangerschap of na de bevalling kan u steeds telefonisch contact opnemen met onze praktijk. Buiten de kantooruren contacteert u best de spoedgevallendienst van de UZ Leuven (tot 20 weken zwangerschapsduur en vanaf 11 dagen na de bevalling) of het bevallingskwartier (vanaf 20 weken zwangerschapduur en tot 10 dagen na de bevalling).